Hur får jag som hästägare spela? Regler för hästägare och aktiva

28 februari 2018 i Övrigt, av Kenny Thörnblom

Hur får egentligen aktiva och hästägare spela?

Vem får spela i ett lopp? Här reder vi ut begreppen kring spel och vad som gäller för aktiva, hästägare och funktionärer.

Längre ner i texten har vi samlat några frågor och svar, men vi börjar med den rena regeltexten. Reglerna kring vem som får spela på toton regleras i både Svensk Travsports Tävlingsreglemente och i ATGs Vadhållningsbestämmelser.

I Svensk Travsports Tävlingsreglemente står det så här:

42 §, regler angående totalisatorvadhållning.
Den som kör/rider eller tränar häst som startar i ett lopp får inte i detta, varken personligen, genom ombud eller som ombud, ingå vad vid totalisatorn eller hos andra spelarrangörer. Detta förbud omfattar även sammansatta spelformer (till exempel V86, V75, V65, V64, V5, V4, V3 och Dagens Dubbel) om aktuellt lopp ingår i dessa spelformer.

Person som är registrerad ägare, eller som är ställföreträdare för juridisk person som är registrerad ägare, i det ägarregister som förs av ST får i lopp där egen häst deltar endast ingå vad enligt följande:
– Vinnare eller Plats: vadet får endast avse egen häst.
– Övriga spelformer: egen häst ska ingå i vadet.

I ATGs vadhållningsbestämmelser står det så här:

Allmänna bestämmelser § 14 Förbud att delta i vadhållning
Den som kan påverka utgången av vadhållningen eller som på annat sätt har sådant samröre med vadhållningen eller hästtävlingen att spelsäkerheten äventyras får inte ingå vad. Vad får inte ingås av till exempel tjänstgörande totalisatorpersonal eller tävlingsfunktionärer. Vad får heller inte ingås av körsven och ryttare beträffande lopp eller klass i vilken de själva deltar eller av tränare i lopp eller klass där egentränad häst deltar.

De i första stycket nämnda personerna får inte heller via förmedlare, eller som förmedlare åt annan, ingå vad.

Allmänna bestämmelser § 15 Hästägares vad
Hästägare får i lopp eller klass där egen häst deltar endast ingå vad enligt följande:

Vadhållning på Vinnare eller Plats: Vadet får endast avse egen häst.
Vadhållning på Komb eller Trio: Vad får ingås i lopp där endast en egen häst deltar och skall då uppta den egna hästen som första häst.
Vadhållning på Tvilling, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75, V86 och GS75: Egen häst skall ingå i vadet. Vid användande av reducerade system skall egen häst finnas med i högsta rankinggrupp för avdelningen.

Definition ”hästägare”: Person som äger 5 procent eller mer av en häst eller är registrerad som ägare hos Svensk Travsport, Svensk Galopp eller annan hästsportsorganisation.

Frågor och svar

Vad innebär regeltexten egentligen i olika situationer? Här är ett antal frågor och svar.

1) Får kuskar, ryttare och tränare spela i lopp där de själva deltar?

Nej. Personer som själv deltar i loppet som kusk, ryttare eller tränare får inte spela på det aktuella loppet eller på spelformer där det aktuella loppet ingår, till exempel V75.

2) Får kuskar, ryttare och tränare spela i lopp där de själva inte deltar?
Ja, det är tillåtet att spela i lopp där man själv inte deltar.

3) Får kuskar, ryttare och tränare vara spelläggare i ATG Tillsammans?
Nej, inte om de själva deltar i något av de aktuella loppen. Men om de själva inte deltar i något av de aktuella loppen är det tillåtet att vara spelläggare på ATG Tillsammans.

4) Får kuskar, ryttare och tränare med starthäst i loppet, delta i till exempel andelsspel eller ATG Tillsammans, om de själva inte är med och väljer ut vilka hästar som ingår i spelet?
Nej. Personer som själv deltar i loppet som kusk, ryttare eller tränare får aldrig delta i spel till det aktuella loppet eller på spelformer där det aktuella loppet ingår, till exempel V75.

5) Får kuskar, ryttare och tränare göra systemförslag och tipsa om spel till andra?
Ja, de får lämna tips och spelförslag till alla lopp, även i lopp där de själva deltar.

6) Får kuskar, ryttare och tränare låna ut sitt ATG-konto till andra, till exempel familjemedlemmar?
Nej. Personer som själv deltar i loppet som kusk, ryttare eller tränare får inte förmedla spel åt andra i det aktuella loppet eller på spelformer där det aktuella loppet ingår, till exempel V75.

7) Får kuskar, ryttare och tränare delta på spelet genom att låta någon annan lämna in spelet i sitt namn?
Nej. Personer som själv deltar i loppet som kusk, ryttare eller tränare får inte spela alls. Inte via någon annan person, eller anonymt på annat sätt.

8) Har ATG verkligen rätt att gå in och kolla mina spel?

Ja. I ATGs kontovillkor anges att ATG har rätt att övervaka och undersöka alla aktiviteter som sker på ATG-kontot, utan att meddela kunden, om det finns misstanke om oegentligheter eller av andra skäl.

9) Får en kusk, ryttare eller tränare spela hos andra spelbolag än ATG, i lopp där man själv deltar?
Nej, det får man inte. Förbudet i tävlingsreglementet mot att spela i lopp där man själv deltar gäller alla spelarrangörer och spelformer.

10) Vilka konsekvenser blir det för den kusk, ryttare eller tränare som bryter mot regeln att spela i lopp där man själv deltar?
Påföljden är böter lägst 20 000 kronor och/eller körförbud minst tre månader. Eventuella spelvinster i de aktuella loppen återkrävs av ATG.

11) Jag vet att en kusk har spelat i ett lopp där kusken själv deltog. Kan jag tipsa om detta anonymt?
Ja, du kan kontakta Svensk Travsports kundtjänst eller ATG Support som därefter lämnar tipset vidare till respektive säkerhetsavdelning. Det kan även gälla händelser från ifjol eller ännu längre tillbaka. Du får vara anonym när du tipsar.

12) Får hästägare med starthäst i loppet spela på toton?
Ja, hästägare med starthäst får spela, men bara under följande förutsättningar:
– Spel på Vinnare och/eller Plats får endast göras på den egna hästen.
– I sammansatta spelformer (till exempel V75) ska den egna hästen vara streckad. Vid reducerade system ska den ägda hästen finnas med i högsta rankinggruppen i avdelningen.
– Hästägaren får inte spela om samma person även är kusk, ryttare eller tränare i aktuellt lopp.

13) Vem räknas som hästägare i det här sammanhanget?
Person som äger minst 5 procent av en häst, eller person som är registrerad hästägare för hästen i Svensk Travsports register, eller person som är ställföreträdare för det bolag som äger hästen.

14) Jag äger en 1/20 i en häst (till exempel via Easy KB, Stall Kenny m.fl.) men står inte med i Svensk Travsports ägarregister för den hästen. Gäller reglerna om spel mig?
Ja, eftersom du äger 5 procent av hästen så måste du förhålla dig till reglerna i fråga 12.

15) Jag äger en 1/100 i en häst men står inte med i Svensk Travsports ägarregister för den hästen. Gäller reglerna om spel mig?
Nej, eftersom du äger mindre än 5 procent av hästen så behöver du inte förhålla dig till reglerna i fråga 12.

16) Får tävlingsfunktionärer och totopersonal spela när de tjänstgör?
Nej. Personal som kan påverka resultatet i tävling eller vadhållning får inte spela under sin tjänstgöring. Hit räknas bland annat måldomarnämnd, bandomarnämnd, startpersonal, ekipagekontrollant, stallbackskontrollant, dopningsprovtagare, totopersonal på banan, totopersonal på ATG, banveterinär, banans sportchef och Svensk Travsports sportchef.

17) Får travbanechefen, ATGs vd, Svensk Travsports generalsekreterare, journalister, banans tipsexperter eller travsällskapets ordförande spela?
Ja, personer som inte har möjlighet att direkt påverka resultatet i tävling eller vadhållning, får spela.

18) Var kan jag hitta mer information?
HÄR hittar du länkar till Svensk Travsports Tävlingsreglemente samt HÄR hittar du ATGs vadhållningsbestämmelser och övriga regler och villkor.

Information från Svensk Travsport och ATG

Källa: Svensk Travsport