Förstapris på minst 50 000 kronor i samtliga treåringslopp från 2018

22 september 2016 i Övrigt, av Kenny Thörnblom

Från år 2018 kommer inget av landets drygt 700 treåringslopp köras med ett förstapris lägre än 50 000 kronor. Och på storbanorna blir prispengarna högre än så. Det beslutet är nu taget av Svensk Travsports styrelse.

År 2018 kallas inom travsporten för pokalåret. Det är året då ATG kommer att öka sin avkastning till den svenska travsporten med 270 miljoner kronor. De nya pengarna ska främst satsas på att öka banpubliken och öka efterfrågan på hästar. Därigenom säkras en bred folklig förankring och förutsättningar för tävlande i hela landet.

En första satsning som dessa 270 miljoner kommer att användas till. Det blir en rejäl höjning av prispengarna i samtliga treåringslopp som körs i Sverige från 2018 och framåt. Satsningen har Svensk Travsport och sportbudgetgruppen med representanter från travsällskap och BAS-organisationer tillsammans kommit överens om.

– Alla de drygt 700 treåringslopp som körs för varmblod kommer att ha, minst, samma prisskala som Svensk Travsports Unghästserie har i dag, alltså 50 000 kronor i förstapris med bred prisskala och åtta priser. Två undantag finns. Det första är Åby, Jägersro och Bergsåker där det lägsta förstapriset blir 60 000 kronor. Det andra undantaget är Solvalla där det lägsta förstapriset blir 70 000 kronor. Utöver detta finns förstås alla de treåringslopp som har ännu högre prissumma, till exempel insatsloppen och serieloppen knutna till dem, berättar Johan Lindberg.

Satsningen innebär 60 miljoner kronor, inklusive uppfödarmedel, per år och pengarna tas från de nya medel som ATG årligen kommer ge travsporten från och med det så kallade pokalåret 2018. En tiondel av pengarna kommer att gå till kallblodssporten och samtal förs just nu med kallblodsorganisationen Sleipner för att kunna använda pengarna på bästa sätt.

– Det är en stor satsning men vi har fortfarande 210 miljoner kvar av pokalårspengarna att göra andra bra saker för, säger Johan Lindberg och avslutar med att poängtera att det blir ytterligare medel till såväl travsportens aktiva som till travbanorna:

– Pengarna ska ge sporten den utveckling vi så väl behöver. Två tydliga mål gäller för pengarna – satsningar för ökad publik och ökad efterfrågan på travhästar.

Källa: ST travsport.se