scriptnd Google Tag Manager -->

20190222 Generator

20190222 Generator

20190222 Generator

  • Född:
  • Kön:
  • Regnr:

Andelar till salu

  • Pris per andel:
  • Antal andelar:
  • Månadskostnad: kr / andel
  • Tillgänglighet: Slutsåld

Tränare

Skötare

Generator sköter sig perfekt i jobben. Fin travare som jag gillar. Finns inget att anmärka på säger Poppo som har koll på Generator fast han flyttat tillbaka till Mortrée.

Resultat
20190222 Generator

  • Segerprocent: 0%
  • Platsprocent: 0%
Starter Placeringar Startsumma
LIVS 1 0-0-0 0 kr